Colecţia de Carte Patrimoniu şi Colecţia de Hartă Stampă

Colecţia de carte şi hartă a Muzeului Judeţean de Istorie Braşov

Biblioteca Muzeului Judeţean de Istorie Braşov cuprinde Colecţia de Carte Patrimoniu şi Colecţia de Hartă Stampă. Acestea însumează circa 1800 de cărţi vechi, cărţi rare, documente, manuscrise, fotografii, hărţi, stampe şi cărţi poştale.

Cartea veche străină cuprinde exemplare tipărite în marile centre ale Europei (Germania, Austria, Elveţia, Franţa). Cele mai numeroase sunt Bibliile, Enciclopediile din secolul al XVIII-lea, manualele de matematică, astronomie şi ştiinţele naturii, datând din acelaşi secol.
Cea mai veche lucrare păstrată în colecţie este Epistolae, Gramatica, editată la Vitebergae, în anul 1552, scrisă de reformatorul Philippus Melanchton, autor al confesiunii de la Augsburg.
O altă lucrare importantă este Biblia Sacro Sancta ad Hebraicam, editată la Basel, în 1562.

Cartea veche românească este reprezentată de lucrări caracter religios. Cazania lui Varlaam este cea mai veche carte românească pe care o deţinem. Apărută la Trei Ierarhi, în prima tipografie din Moldova, în anul 1643, este una din cărţile de căpătâi ale literaturii religioase române vechi. Exemplarul conţine însemnări manuscrise ce dovedesc prezenţa ei în Transilvania.
Deosebit de valoroase sunt cărţile lui Treoster, cartea publicată de baronul Sylvester Joseph Freiherr von Hohenhausen und Hochhaus, Die Alterthümer Daciens in dem heutigen Siebenbürgen. Aus den Zeiten als dieses schöne Land die Römer regierten (Viena, 1751), care cuprinde primele descrieri şi imagini ale vestigiilor romane din Transilvania (Ulpia Traiana Sarmizegetusa şi Apullum).
Colecția conține și un exemplar foarte bine păstrat din Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae, editat în 1791 la Cluj.
Dintre documentele diplomatice, se păstrează două diplome de înnobilare. Ambele lucrări sunt emise de Cancelaria Aulică: o diplomă de înnobilare emisă de Maria Tereza, datată 10 octombrie 1770, pentru Joseph Traugott Schobel, jude al Braşovului între anii 1770 – 1777, și o Diplomă Leopoldină, editată în anul 1819.
Între exemplarele foarte rare, în colecţie există manuale şcolare din secolul al XIX-lea și Pravila comercială a lui Gh. Nică, tipărită la Braşov în anul 1837, care aminteşte de începuturile învăţământului comercial braşovean.

Harta
Biblioteca deţine o colecţie cartografică ce cuprinde hărţi și atlase din secolele XVI-XIX, purtând amprenta unor şcoli celebre de cartografie (germană, olandeză, austriacă, franceză şi română).

Stampa
Colecţia de stampe, deşi mai redusă ca număr de piese, cuprinde exemplare valoroase pentru istoria oraşului Braşov. Gravurile în aramă şi litografiile pe care le deţinem indică fazele dezvoltării urbanistice a oraşului în momentele de trecere de la oraşul medieval la cel modern.
O lucrare reprezentativă este stampa Cetatea Braşovului în 1824.

Comments are closed