Achiziții publice/Publicitate anunțuri

20.06.2019 – Anunț achiziție directă
Servicii de ÎNTOCMIRE A DOCUMENTAȚIEI
“Expertiză tehnică +DALI Olimpia(REABILITARE , CONSOLIDARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE A CLĂDIRII OLIMPIA)”.

Cod CPV:
71241000-9 Studii de fezabilitate, servicii de consultanță,
71319000-7 Servicii de expertiză

Valoarea estimată a contractului: 100.841 lei+TVA
Condiții contract: conform model contract
Garanție de bună execuție – 5% din valoarea contractului fără TVA, respectiv 5042 lei.
Condiții de participare: Oferta trebuie să cuprindă următoarele documente, precum și Tema de proiectare și/sau Caietul de sarcini.


 

Comments are closed