Expoziţia permanentă/ La Bastionul Ţesătorilor – „Braşovul/3 M”

Expoziţia permanentă – Bastionul Ţesătorilor – „Braşovul/3 M”

HAI LA BASTIONUL ŢESĂTORILOR SĂ VEZI ISTORIA TRIDIMENSIONAL!

De curând, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov a reamenajat expoziţia permanentă de la Bastionul Ţesătorilor, aducând piesele istorice în… lumina reflectoarelor! Astfel, noile tehnologii susţin un „ghidaj” format din mapping show, proiecţii video, aplicaţii interactive şi realitate virtuală!

„Refresh”-ul expoziţiei din cel mai iubit bastion istoric al braşovenilor a fost realizat în cadrul proiectului „Braşovul/3 M”.

Proiectul cultural „Braşovul/3 M” este un demers inter şi multidisciplinar, prin care patrimoniul istoric material, reprezentat atât de machetele expoziţiei tematice din Bastionul Ţesătorilor, cât şi de însuşi Bastionul Ţesătorilor, reper al turismului cultural naţional, a devenit sursă de cercetare, admiraţie, inspiraţie, educaţie şi creaţie pentru tinerii implicaţi în activităţile proiectului şi, la finalul proiectului, destinaţie preferată a vizitatorilor.

Conceptul proiectului „Braşovul/3 M” a fost şi rămâne prezentarea patrimoniului istoric arhitectural al Braşovului pe trei machete, în trei „dimensiuni” istorice ale oraşului: Medieval, Modern şi Muncitoresc; prin trei tipuri de acţiuni: Media digitală, Modul de arhitectură şi Modul de amenajare expoziţională.

Punctul de plecare al proiectului a fost macheta „Cetatea Braşovului în perioada medievală”, operă a profesorului de desen sas Johann Hermann, realizată în 1896, care poate fi considerată prima amenajare de tip muzeal din istoria muzeelor braşovene. Prin „Braşovul/3 M”, această piesă simbol a patrimoniului braşovean a fost pusă în valoarea cu ajutorul unei instalaţii multimedia.

Reamenajarea expoziţională a inclus şi a doua machetă a expoziţiei permanente din Bastionul Ţesătorilor, operă a muzeografilor braşoveni ai Muzeului Regional Braşov, realizată în 1961, cu ocazia deschiderii bastionului istoric drept secţie a muzeului. Macheta din perioada comunistă prezintă cartierul românesc al Braşovului modern, Şcheiul în jurul anului 1900.

Conceptul de a da „formă” informaţiei istoriei Braşovului pe trei machete a fost împlinit prin macheta Braşovului muncitoresc, realizată în cadrul a două module cultural-educative, la care au participat tineri cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani: un modul de arhitectură şi un modul de amenajare expoziţională.

În timpul vacanţei de vară, 40 de elevi curioşi, selectaţi în urma unui apel al muzeului, coordonaţi de doi arhitecţi, au avut oportunitatea să participe la un training de istorie aplicată, un proiect de studiu şi design al oraşului din perspectiva educaţiei pentru patrimoniul istoric, şi să-şi dezvolte abilităţi de amenajare expoziţională, modelare digitală şi print 3D. Cele două module educative ale proiectului s-au condiţionat şi susţinut reciproc, iar rezultatul final s-a concretizat chiar în macheta oraşului muncitoresc, realizată prin print 3D, la o scară de 1:2.500.

Istoria 3 D a Braşovului anilor 1980 a fost întregită de machetele unor clădiri reprezentative pentru oraş, construite la sfârşitul perioadei interbelice şi în perioada comunistă: Aro Palace, Casa Armatei, Teatrul de Stat, uzinele „Steagul Roşu”, Blocul Tineretului, „Gemenele”, Uzinele ,,Tractorul”, Gara CFR de călători, MODAROM, Spitalul Judeţean Braşov, magazinul universal „Braşov” (azi, „Star”), „Universitatea” de pe Dealul Morii.

Ultimul „M” al Braşovului 3/M a ocupat sala situată în subsolul Bastionului Ţesătorilor, cu această ocazie muzeul inaugurând o nouă sală de expoziţii temporare.

Sala „tradiţională” de expoziţii a bastionului a fost animată de o instalaţie interactivă aplicată pe cele două machete istorice, iar holul sălii găzduieşte pentru vizitatori o ,,sală de arme”, formată din replici de arme medievale, şi o realitate virtuală, un „poligon” pentru un arc medieval.

Până la sfârşitul anului 2019, expoziţia va fi întregită cu un modul de prezentare a armelor din perioada medievală, deţinute de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov.

Proiectul „Braşovul/3 M” este organizat de Muzeul Judeţean de Istorie Braşov şi co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, în cadrul ariei tematice „Patrimoniul cultural material”.

„Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.”

Pentru detalii: https://www.facebook.com/muzeuljudeteandeistoriebrasov/

Comments are closed