Orașul Stalin pe înțelesul tuturor

BRAȘOV, FOSTUL ORAȘ STALIN ÎNTRE 1950 ȘI 1960

Iulie-noiembrie 2017

Muzeul Județean de Istorie Brașov desfășoară proiectul „Brașov: Orașul Stalin pe înțelesul tuturor” prin care propune explorarea spaţiului urban în trei cartiere foste muncitorești din oraș: Steagul Roșu (acum denumit Astra), Tractorul și Triaj, prin participarea seniorilor la constituirea arhivei digitale de documente și a colecției de piese de patrimoniu specifice istoriei recente și implicarea a peste 100 de copii în ateliere de educație nonformală.

Proiectul se desfășoară până în noiembrie 2017 și este co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

Printr-un proiect despre transformarea orașului interbelic în orașul muncitoresc care a purtat numele dictatorului Stalin, Muzeul Județean de Istorie Brașov trece de centrul istoric și pătrunde între blocurile fostelor cartiere muncitorești. Proiectul inițiază o explorare socială, ajungând foarte aproape de categorii sociale marginalizate și defavorizate, cu un nivel de trai scăzut și mobilitate redusă, și contribuie la restrângerea percepției celor care nu vizitează muzeul în ceea ce privește existența unui privilegiu al elitelor intelectuale în a participa la formarea colecțiilor muzeale.

Brașovul comunist

Un reper emblematic al Centenarului României Moderne este comunismul. O jumătate de secol din existența României contemporane a aparținut republicii comuniste.

Instaurarea regimului comunist în România și primii ani de dictatură proletară au însemnat și redenumirea a aproape 12 000 de localități, străzi, uzine și fabrici din România după „părinții” comunismului mondial – Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Ilici Lenin și Iosif Visarionovici Stalin.

Dacă înainte de 1948 străzile cele mai importante din Brașov purtaseră numele membrilor Casei Regale (bulevardul Regele Ferdinand, strada Principele Carol, strada Regina Maria etc.), la scurt timp după instaurarea regimului comunist, străzile, parcurile şi pieţele centrale iau numele personalităților marxism-leninismului sau a unor personalităţi sovietice: Marx, Engels, Lenin, Stalin, generalul Voroşilov.

Piața Sfatului din Brașov își schimbă numele în Piața „23 August”, iar parcul central devine „Parcul prieteniei româno-sovietice”. Fabricile primesc şi ele nume preluate din limbajul propagandei: „Steagul Roşu”, „Partizanul roșu”, „Dezrobirea”.

Brașovul comunist a deținut fabrici de autocamioane, tractoare, rulmenţi, industrie militară, industrie chimică, confecţii și încălţăminte, produse cosmetice, industrie alimentară etc.. Fiecare platformă industrială a condus la ridicarea blocurilor de locuințe pentru muncitorii nou-veniți.

orasul-stalin-brasov-2017-banner

Orașul Stalin și artiștii

Fondul adeziunii la ideile de stânga exista și în Brașov, anterior procesului de sovietizare ori al epocii efective a Orașului Stalin. Încă înainte de 1944, artiștii Mattis-Teutsch, Hans Hermann (activ mai târziu la Sibiu) sau Karl Hübner manifestă idei sau convingeri de stânga. Procesul de stalinizare are câteva etape asemănătoare în mai multe domenii, la fel și în cele culturale și artistice, pe întreg teritoriul țării: colectivizarea, epurarea, demascarea. După 1944, artiștii perioadei nu se mai percep ca indivizi, ci mai ales ca și colectiv. Foarte curând după 23 August 1944, mai precis la 7 octombrie 1944, a fost constituit Sindicatul Artelor Frumoase, la inițiativa lui Mattis-Teutsch. Expoziţii precum „Munca”, din 1946 de la Brașov și apoi cea a grupului „Flacăra” (11-25 aprilie 1948) din București, care i-a avut în comitetul de inițiativă pe M.H. Maxy, Ligia Macovei, Lucian Grigorescu, Gheorghe Labin, Boris Caragea, Alexandru Ciucurencu, Eugen Ispir, Cornel Medrea, Mac Constantinescu, Zoe Băicoianu, K.H. Zambaccian, N. Arginescu-Amza, reușesc să impună realismul socialist în artă.

Noile instituții ale propagandei își fac simțită prezența ideologică „pe baze științifice”: începând cu 1945, în cadrul Asociației Române pentru Strângerea Legăturilor cu Uniunea Societică (ARLUS) din Brașov, a funcționat secția de artă.

Motivele adeziunii artiştilor la „noua ordine” au fost diferite: teama de persecuţie, credinţa sinceră în virtuţile comunismului sau oportunismul. O serie de artiști brașoveni au avut de suferit după 1945 (Aurel Bordenache, Friedrich Bömches), unii emigrând în Occident (Heinrich Schunn, Hans Guggenberger). Alți artiști s-au implicat activ în organizarea vieții artistice (Hans Mattis-Teutsch, Karl Hübner). Colaborarea artiştilor a fost asigurată şi prin acordarea de facilităţi şi avantaje materiale. În cele patru decenii şi jumătate ale regimului comunist şi-au desfăşurat activitatea la Braşov peste 120 de artişti, de la cei din generația interbelică la tinerii care debutează în anii `80.” (Reconstituiri necesare. Ședința din 27 iunie 1952 a Uniunilor de Creație din România, Ediție îngrijită de Mihaela Cristea. Prefața de Marius Oprea, Editura Polirom, 2005)

O listă de artiști și oameni de artă activi în Orașul Stalin îi conține pe: Hans Mattis Teutsch, Tiberiu Krausz (1919-2010) – artist favorit al regimului care se stabilește la București în 1950 și apoi emigrează în 1969, Ion Ianoși (1928-2016) estetician care copilărește împreună cu Tiberiu Krausz, Hans Eder (1883-1955), Zina Blănuţă (1913-1998), care a pictat ciclul „Lupeni 29”, Hermann Morres (1885-1971), Mihai Horia (1926-2014), Emilia Apostolescu (n. 1927), Andrei Nemeş (1891-1973), Eduard Morres (1884-1980), Gustav Kollar (1879-1970), Ştefan Mironescu (1904-1985), Eugen Vegh (1908-1993), Conrad Vollrath / Veleanu (1884-1979), Eugenia Vătăşan (1911-1985), Karl Hübner (1902-1991), Harald Meschendörfer (1909-1984), Ana Hadiac (1907-?), Stavru Tarasov (1883-1961). Coincidență sau nu, Dumitru Demu, autorul statuii lui Stalin din București, a urmat colegiul brașovean „Andrei Șaguna”.

orasul-stalin-brasov-2017-banner-2

Brașov post Revoluție

După 1989, odată cu prăbușirea industriei românești, platformele industriale brașovene au fost abandonate sau demolate. Criza locurilor de muncă și speranța unei vieți mai bune a provocat emigrarea în țările Europei occidentale. O mică parte din muncitorimea fabricilor comuniste s-a reîntors în satele natale, însă majoritatea populației a ales să nu părăsească Brașovul și a încercat să se adapteze noilor realități.

În prezent, Brașovul este inclus între oraşele României aflate în plin proces de expansiune economică. La periferie s-au dezvoltat cartiere rezidenţiale noi. Cartierul Astra, fost Steagul Roșu, primul cartier de blocuri al Braşovului, rămâne cel mai aglomerat (25% din populaţia oraşului, concentrată pe aproximativ 30% din suprafaţa acestuia).

Brașovul este unul din cele mai vechi orașe transilvănene, cu un bogat patrimoniu material și imaterial, caracterizat prin interferența între culturile etniilor care au coabitat acolo de-a lungul timpului. Însă, cultura orașului Brașov este captivă centrului istoric. Clădirile reprezentative ale orașului (Casa Sfatului, Biserica Neagră), toate muzeele, teatrele, centrele culturale locale și majoritatea galeriilor de artă sunt concentrate pe o rază de numai 1 km, în centrul istoric. Dacă se mărește cercul cu încă 1 km, mai cuprinde Opera, Filarmonica și cea mai veche biserică din oraș, Sf. Bartolomeu.

Brașovul fără istorie

Neavând obiective de interes turistic, fostele zone industriale și cartiere muncitorești sunt tratate ca Brașovul fără istorie. Orașul construit de comuniști este deconectat de centrul istoric. De fapt, cartierele muncitorești nu au și nu avut o agendă de evenimente culturale dedicată lor, fiind mai degrabă un loc destinat locuirii și atât. În domeniul cercetării patrimoniului istoric, material și imaterial, cartierele fostului Oraș Stalin sunt foarte rar abordate. Deși reprezintă o jumătate de secol din istoria Brașovului, până în prezent, perioada comunistă nu a reprezentat subiectul unei campanii de identificare și strângere de obiecte cu valoare muzeală sau de înregistrare a memoriei istoriei recente. 

orasul-stalin-brasov-2017Proiectul „Brașov: Orașul Stalin pe înțelesul tuturor” continuă munca de cercetare începută în cadrul proiectului european pentru recuperarea memoriei istorice ,,Am fost cetățeanul Orașului Stalin” din 2016-2017, proiect derulat în colaborare cu alte patru Orașe Stalin din Europa: Dunaújváros (Ungaria), Katowice (Polonia), Kuçova (Albania) și Varna (Bulgaria).

Artefacte comuniste pentru Muzeu

Muzeul Județean de Istorie Brașov strânge obiecte cu valoare muzeală din fostele cartiere muncitorești, prin apelul la persoanele care au trăit în perioada 1950-1960 și la cele care au moștenit amintiri de familie de la cetățenii Orașului Stalin.

Muzeul invită brașovenii să doneze sau să pună la dispoziție pentru arhivare fotografii, obiecte sau artefacte care aduc aminte de perioada când Brașovul s-a numit Orașul Stalin.

De asemenea, standul prezentat în Piața Sfatului la începutul verii va fi itinerat începând de la începutul lunii septembrie în cartierele Astra, Tractorul și Triaj.

Prin activitatea ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor”, muzeul inițiază și o serie de ateliere nonformale cu elevi din școli brașovene, invitând copii ai căror bunici au „prins” perioada respectivă să ofere o perspectivă personală asupra evenimentelor trăite de rudele lor.

Modul de educație nonformală în școli și expoziție de fotografii făcute de copii

Școlile din trei cartiere mari ale Brașovului, apărute sau dezvoltate în perioada stalinistă, respectiv Astra (fostul Steagul Roșu), Tractorul și Triaj, vor fi invitate să lanseze apelul către elevi să se înscrie în proiect. Elevii selectați vor participa la strângerea de informații despre viața în timpul Orașului Stalin (1950-1960) de la propriii membri ai familiei care au trăit atunci și vor realiza fotografii despre acea perioadă, sub îndrumarea unui fotograf și a unui muzeograf, în cadrul unor ateliere. Astfel, în mediul familial sau cercul de cunoscuți, copiii pot trezi și stimula curiozitatea și interesul bunicilor, al foștilor copii ai orașului Stalin, și pot obține de la aceștia materiale și informații pentru memoria istorică a orașului.

Locurile fiind limitate (9 grupe a câte 12 copii), elevii vor fi selectați pe baza unui eseu în care vor povesti întâmplări pe care le-au strâns de la locuitori ai Orașului Stalin.

Atelierele se vor desfășura în septembrie 2017 iar copiii vor avea la dispoziție 3 săptămâni pentru realizarea fotografiilor și descoperirea amintirilor generației bunicilor lor.

Fotografiile copiilor vor fi integrate în expoziția proiectului, care va fi vernisată pe 25 octombrie 2017, ziua, pe stil vechi / calendarul iulian, a începutului revoluției bolșevice din octombrie 1917. Expoziția va fi itinerată ulterior în școli.

 

Persoanele interesate pot contacta Muzeul:

Str. Nicolae Bălcescu nr. 67, Brașov, jud. Brașov

Telefon: 0268/472.350 Mobil: 0752/207.362

Mail: office@brasovistorie.ro

 

////

Proiectul „Brașov: Orașul Stalin pe înțelesul tuturor” este organizat de Muzeul Județean de Istorie Brașov, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și sprijinit de Consiliul Județean Brașov.

Parteneri: Universitatea Transilvania din Brașov, Modernism.ro, Centrul Cultural Reduta.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

 

Alte detalii:

http://www.mystalintown.org/

https://www.facebook.com/OraseleStalin/

Nicolae Pepene, manager de proiect, nicolaepepene@gmail.com

Ioana Schiopu, asistent de proiect, ioana_schiopu@yahoo.com

Expoziţia anului 2017 la Braşov, ”Oraşul Stalin”, s-a întors în cartierele muncitoreşti

”Oraşul Stalin” a fost declarată luni Expoziţia Anului 2017 la Braşov, la Gala Premiilor Anului 2017 în Cultura Braşov.

”Modulul expoziţional Oraşul Stalin pe înţelesul copiiilor, parte a expoziţiei ”Oraşul Stalin”, – itinerat prin şcolile partenere din cartierele Tractorul, Steagul Roşu şi Triaj-CFR.

Vernisajul din cartierul Tractorul a avut loc în cadrul Şcolii Gimnaziale nr.30 și s-a desfășurat cu participarea echipei de proiect şi a elevilor care au fost implicaţi în modulul interactiv de educaţie nonformală.

 

Albumul – Târgul Internațional de Carte și Muzică Libris

Parte din expoziția multimedia realizată în cadrul proiectul Am fost cetățeanul orașuui Stalin este prezentă la Târg. Cei prezenți astazi au fost foarte încântați.

 

Vernisaj Școala Gimnazială nr.27 ,,Anatol Ghermanschi” Brașov

20 aprilie 2018: Expoziția ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor” s-a întors acasă, în cartierul ,,Steagul Roșu”

La vernisaj au participat colegii noștri de proiect, mai mici și mai mari, și oaspeți din Polonia și Lituania.

Școala Gimnazială nr. 1 Brașov: Vernisajul expoziției școlare ,,Orașul Stalin” în fostul cartier muncitoresc ,,Steagul Roșu”

Marți, 22 mai 2018 Ora 10.00, Școala Gimnazială nr. 1 Brașov: Vernisajul expoziției școlare ,,Orașul Stalin” în fostul cartier muncitoresc ,,Steagul Roșu”.

Modulul expozițional ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor”, parte a expoziției ,,Orașul Stalin”, este itinerat până la sfârșitul anului școlar prin școlile partenere din cartierele Tractorul, Steagul Roșu și Triaj-CFR.

În cadrul proiectului finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), elevii au participat la ateliere informale susținute de un fotograf și un muzeograf, apoi au făcut munca de ,,investigare” a trecutului recent al orașului cu ajutorul aparatelor de fotografiat de unică folosință.
Modulul educativ ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor” a stârnit curiozitatea a peste 150 de elevi din ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor” nr. 30, nr. 31 și nr. 27,,Anatol Ghermanschi” din Brașov.
Elevii au realizat 850 de fotografii și au participat activ la realizarea expoziției ,,Orașul Stalin” cu 37 de piese cu valoare muzeală. Astfel, expoziția temporară deschisă la etajul Casei Sfatului cuprinde și munca elevilor din școlile brașovene.

Expoziția ,,Orașul Stalin” a Muzeului Județean de Istorie Brașov, declarată Expoziția Anului 2017 în Brașov, la Gala Premiilor Anului 2017 în Cultura Brașov, a fost deschisă publicului pe 8 noiembrie 2017, la o sută de ani și o zi de la începutul revoluției bolșevice din Rusia, și rămâne în Casa Sfatului până în octombrie 2018.

Menționăm că în expoziția ,,Orașul Stalin” sunt prezentate și piese istorice provenite de la Penitenciarul Jilava-București, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, lucrări de artă din colecția Muzeului de Artă Brașov și colecții particulare.

Jurnal RTT

Vernisajul expoziției ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor” la Școala gimnazială nr. 1 Brașov.
Stire de la 7.10 min.

Modulul expozițional ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor”, parte a expoziției ,,Orașul Stalin”, a ajuns în cartierul Triaj-CFR !

Chiar de Ziua Învățătorului, Muzeul Județean de Istorie Brașov a ajuns din nou într-o școală brașoveană ! La mulți ani istorici, dragi colegi !

Gazda noastră este Școala Generală nr. 31. Și surprizele plăcute ale acestui proiect au continuat. Cu ocazia vernisajului am avut șansa sa descoperim o colecție tematică de fotografie Orașul Stalin excepțională: colecția domnului prof. Ioan Sorin Bukșa, directorul Colegiului tehnic energetic ,,Remus Răduleț” Brașov.

Modulul educativ ,,Orașul Stalin pe înțelesul copiilor” a stârnit curiozitatea a peste 150 de elevi din Brașov (școlile nr. 30, nr. 31 și nr. 27,,Anatol Ghermanschi”).

În cadrul proiectului finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN), elevii au participat la ateliere informale susținute de un fotograf și un muzeograf, apoi au făcut munca de ,,investigare” a trecutului recent al orașului cu ajutorul aparatelor de fotografiat de unică folosință.
Elevii au realizat 850 de fotografii și au participat activ la realizarea expoziției ,,Orașul Stalin” cu 37 de piese cu valoare muzeală. Astfel, expoziția temporară deschisă la etajul Casei Sfatului cuprinde și munca elevilor din școlile brașovene.

Expoziția ,,Orașul Stalin” a Muzeului Județean de Istorie Brașov, declarată Expoziția Anului 2017 în Brașov, la Gala Premiilor Anului 2017 în Cultura Brașov, a fost deschisă publicului pe 8 noiembrie 2017, la o sută de ani și o zi de la începutul revoluției bolșevice din Rusia, și rămâne în Casa Sfatului până în octombrie 2018.

Menționăm că în expoziția ,,Orașul Stalin” sunt prezentate și piese istorice provenite de la Penitenciarul Jilava-București, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, lucrări de artă din colecția Muzeului de Artă Brașov și colecții particulare.

Comments are closed