Colecția de Arheologie

Colecţia de Arheologie a fost constituită în cea mai mare parte pe baza rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul mai multor șantiere arheologice din județul Brașov:
Peştera Gura Cheii – Râşnov, castrul roman Cumidava, cetatea Râșnov, Peştera Mare, Cremenea, Bod, Cristian, Hărman, Feldioara, Hălmeag, Hălchiu, Braşov, Rotbav, Prejmer, Şercaia, Copăcel, Şinca Veche, Comana de jos, Moieciu, Racoş, etc.

O parte din piesele arheologice provin din descoperiri întâmplătoare, achiziţii și donaţii.

Colecţia cuprinde 112.123 de piese întregi şi fragmentare, dintre care 122  bunuri culturale sunt clasate în Patrimoniul Cultural Naţional (65 piese categoria TEZAUR şi 57 piese categoria FOND).

Dintre piesele reprezentative pentru preistorie, antichitate și Evul Mediu remarcăm:unelte preistorice din silex, piatră și os;

  • plastică zoomorfă si antropomorfă;
  • ceramică pictată de tip Cucuteni;
  • arme antice (topoare, vârfuri de lance şi suliţe, săbii);
  • vase şi ustensile casnice;
  • obiecte de port şi podoabă (piepteni, pandantive, fibule, coliere, inele);
  • piese de harnaşament şi echipament militar.

Comments are closed