Colecţia de Istorie Contemporană

Colecţia de Istorie Contemporană ( I şi II ) – documente

Colecţia deţine 5925 bunuri culturale, datate de la jumătatea secolului al XIX-lea şi până în anul 1989, grupate în fondurile:

  1. Cărţi, broşuri, periodice, afişe, prospecte;
  2. Corespondenţă (cărţi poştale şi scrisori);
  3. Diplome şi brevete;
  4. Hărţi şi planuri;
  5. Fotografii şi pliante.
  6. Alte tipuri de documente.

Cea mai importantă donaţie a colecției a fost făcută de generalul Ion Dumitrache, personalitate-simbol a Vânătorilor de Munte din România, şi soţia sa. Donația este compusă din fotografii, documente şi însemnări ale generalului din cel de-al Doilea Război Mondial.

Pentru istoria comunismului remarcăm piesele care ilustrează activitatea membrilor PCR în ilegalitate, tranformările petrecute în economia judeţului Brașov după 1950, ,,activităţile cultural-artistice”, viața cotidiană în Orașul Stalin etc.

Comments are closed