Colecția de Istorie Modernă

Conform ultimului inventar, Colecţia de istorie modernă cuprinde 1600 piese de patrimoniu.

Muzeul deține obiecte legate de viața cotidiană locală, începând din secolul XIX până în perioada comunistă: obiecte decorative, mobilier, maşini de scris, sticlărie – porţelan, instrumente de scris, instrumente muzicale şi de redare a sunetului, maşini de cusut, ceasuri, truse de scris, zincuri tipografice, plăcuțele unor firme de asigurări, machete, costume, etc.

Dintre piesele – simbol pentru momentele importante ale istoriei orașului amintim lada comunității centumvirale Brașov, costum complet de june roșior, macheta primului tractor românesc I.A.R. 22, matriță metalică și ștampilă de lemn din 1989.

Comments are closed