Istoria Muzeului

 • La sfârșitul  secolului al XIX-lea sunt atestate la Brașov cele mai vechi colecţii particulare cu tematici referitoare la diverse aspecte ale evoluţiei istorice şi cadrul natural al Ţării Bârsei.
 • 1908, februarie, 3: Șase colecţionari saşi au constituit prima colecţie muzeală publică din Braşov sub denumirea de Muzeul Societății Colecţionarilor Braşoveni. Cei mai renumiţi colecţionari braşoveni care și-au donat  colecţiile personale muzeului au fost Julius Teutsch, Friedrich Deubel, Julius Römer şi Gustav Treiber.Primul sediu al muzeului local a fost amenajat în ,,două mici odăi în curte, în casa Rosenanger (Prundul Rozelor) Nr. 6″, un spațiu închiriat.
 • 1909, Paști: Colecțiile muzeului săsesc au fost mutate în clădirea Rossmarkt (str. G. Barițiu, nr. 2).
 • 1912, martie, 25: Muzeul Societății a primit numele de Muzeul Săsesc al Ţării Bârsei (Burzenländer Sächsisches Museum).
 • 1913: Muzeul Săsesc a fost unit cu muzeul Gimnaziului Honterus, fiind găzduit la etajul al II-lea al gimnaziului și al clădirii bibliotecii vecine.
 • 1913: Bastionul Țesătorilor adăpostește obiecte din muzeu ,,potrivite cu acest loc” și este deschis pentru copii.
 • 1937, decembrie, 2: A fost inaugurat Muzeul Asociaţiunii Culturale Astra de la Braşov, o colecţie muzeală publică cu obiecte etnografice şi de artă populară românească și o secţie de ,,Monete şi Medalii”.
 • 1949: Colecţiile muzeelor publice din Braşov au fost reunite sub denumirea de Muzeul Regional Brașov. Autoritățile comuniste au atribuit ,,definitiv clădirea fostă a Sfatului Muzeului din Brașov”.
 • 1967: A fost deschisă secţia de etnografie.
 • 1968: După împărțirea administrativ-teritorială pe județe, titulatura instituţiei a fost modificată în Muzeul Judeţean Braşov. A fost deschisă secția Muzeul Casa Mureșenilor, urmare a donaţiei primate de la urmaşii familiei lui Andrei Mureșianu.
 • 1990, iunie, 11: A fost înființat Muzeul de Istorie Brașov, după ,,dezmembrarea” Muzeului Judeţean Braşov în ,,unități muzeistice de sine stătătoare” (Decizia nr. 227 a Primăriei Județului Brașov).
 • 1998: Muzeul „Casa Mureşenilor” a devenit instituţie separată.
 • 2015: Muzeul de Istorie Brașov a primit denumirea Muzeul Județean de Istorie Brașov.
  În prezent, Muzeul Judeţean de Istorie Braşov funcționează în trei monumente istorice de nivel național: Casa Sfatului, cea mai importantă clădire istorică civilă a Brașovului, Bastionul Ţesătorilor și Bastionul Graft.

 

Comments are closed